Kérelmek - beadványok
A Kapcsolati információk előtt kérem olvassa el a Felhasználási feltételeket.
Elolvastam és elmúltam 18 éves.

Gépjárműadó változások 2016 évben!
2015.12.30. 12:30


 

Ismételten változnak a gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illeték és adószabályok! Olvassa el a NAV álltal közzétett legfrissebb táblázatát, hogy ne érhesse meglepetés!
 

A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok.

Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az illetéktörvény1 alkalmazásában gépjárműnek minősül az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő. (A mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár nem tekinthető gépjárműnek a törvény szerint.)

 

 

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:


Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Például egy 5 éves, 1300 cm3 -es, 50 kW teljesítményű személygépkocsi megvásárlása esetén 27 500 (50×550) forint illetéket kell fizetni. Egy új (0 éves), 2000 cm3 -es, 100 kW teljesítményű személygépkocsi megvásárlása esetén pedig 75 000 (100×750) forint illetéket. 


Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog ellenérték fejében történő megszerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték 25%- ának megfelelő illetéket kell fizetni.

Például egy 5 éves, 1300 cm3 -es, 50 kW teljesítményű személygépkocsi megvásárlása esetén 27 500 forint illetéket kell fizetni. Ha a vagyonszerző a személygépkocsin csak üzembentartói jogot szerez, akkor a 27 500 forint negyede lesz az illeték az üzembentartói jog megszerzése után, azaz 6875 forint.

Készűlt a  NAV oldaláról letölthető 36. információs füzet alapján!

A blog általános problémákat és élethelyzeteket vet fel, tartalma nem minden helyzetben alkalmazhatók egyéni esetekre. Az írások nem helyettesítik az egyéni tanácsadást, kérjük, forduljon szakemberhez ITT!
 

Kérjük segítse munkánkat és mondja el véleményét!